Blog

Sanningen som jag förstår den.

Vad vore Guds optimala sätt att ”rädda” oss?

Tror inte att Gud egentligen vill ”rädda” oss från oss själva. Snarare ge oss möjlighet att lära oss att kunna hantera vår vilja ansvarsfullt så vi kan uppleva lycka. När det gäller kommunikation och vägledning känner jag att Gud redan har skapat den mest optimala lösningen för ”räddningen” och för kommunikation. Dels genom att alla…
Läs mer

Vad vore världen utan lidande?

Tror du att världen skulle vara lycklig utan lidande? Att vi skulle alla vara lyckliga om det inte fanns något lidande alls? Ofta kan vi ju tro att själva definitionen av lycka är just avsaknad av lidande. Punkt. Som att om lidande inte fanns så skulle vi per definition bara vara lyckliga. Om vi inte…
Läs mer

Kärlekslöst att ingripa eller inte?

Om varför det inte vore kärleksfullt för en allsmäktig Gud fullkomlig i Kärlek att ingripa.  Det handlar dels om hur man är en kärleksfull förälder, som önskar sina barn möjligheten att kunna få lära sig av konsekvenserna från sina egna val, till att vara ansvarsfulla, insiktsfulla och kärleksfulla mot sig själv, andra och sin omgivning,…
Läs mer

Hur vet man att Gud är kärleksfull och allsmäktig?

För mig kommer det mycket ifrån hur människor skapar fantastiska saker. Det gör stor skillnad för resultatet vilken inställning man har till det man gör. Den som älskar sitt arbete gör ett mycket bättre resultat än den som gör det av nöd eller tvång eller rädsla. En teckning som blir målad för att en lärare…
Läs mer

Kan Gud existera när det finns ondska i världen?

Det är mer än sällan man kan höra frågan hur man kan tro att det överhuvudtaget kan finnas någon kärleksfull Gud som älskar oss, när det finns så mycket ondska i världen. För en kärleksfull och allsmäktig Gud skulle väl ändå ta bort allt elände om denne hade kärlek och makt nog för att göra…
Läs mer

Gud, Frekvens, harmoni och mottagning

Varför skyller vi bristande relation med Gud på oss själva, eller än oftare på Gud? Hur kommer det sig att när vi inte märker av eller känner Gud så antar vi antingen att Gud helt enkelt inte finns överhuvudtaget, eller också beskyller oss själva med att det är något fel på oss eller att vi…
Läs mer

Att förlåta gör dig fri och helar

Förlåtelsens betydelse, befriande effekter och koppling till ånger. Förlåtelse är något som tagit mig tid att utveckla ökande förståelse för, något som egentligen borde kunna vara enkelt. Det är något som både är enkelt såsom även ett barn kan komma att förstå innebörden av, men även ett ämne som ger mycket utrymme för lärdomar. Min…
Läs mer

Om Harmoni, arter, miljö och konsekvenser.

Vi kan se många exempel omkring oss, på att harmoni mellan omgivning och väsen (djur, människor, växter) som lever i symbios påverkar hälsa och mående. Alla olika arter påverkas i olika omfattning av miljön och i vilken utsträckning det finns harmoni mellan miljö och behov. Vid disharmoni mellan miljön och behov blir det konsekvenser därefter.…
Läs mer

Dikt om Kärlek

Kärlek En gåva i sanning Kärleken är.Likt en gåva skall Kärleken inte krävas,som gåva inte åtföljas av krav.Den andas och följs av Sanning, med rädslor och lögn för vinden skingrad.Mörker och tystnad i dess antågande flyr,Ljuv musik och ljus i dess ställe.Förbittring och ilska byts,mot befriande tårar och klingande skratt.Förbittringens bojor bryter Kärleken loss,dess förlåtelse…
Läs mer

Sidan börjar växa fram.

Det känns lite överväldigande. Det finns så mycket att säga om så många saker, så det känns nästan lite otäckt och förvirrande. Men det är väl lite som min Sifu brukade säga, min tränare/träningsfamiljefar när jag tränade en sydkinesisk Kung Fu stil som heter Hung Gar, att när man ska äta en elefant så gör…
Läs mer