Månad: maj 2020

Sanningen som jag förstår den.

Vad vore Guds optimala sätt att ”rädda” oss?

Tror inte att Gud egentligen vill ”rädda” oss från oss själva. Snarare ge oss möjlighet att lära oss att kunna hantera vår vilja ansvarsfullt så vi kan uppleva lycka. När det gäller kommunikation och vägledning känner jag att Gud redan har skapat den mest optimala lösningen för ”räddningen” och för kommunikation. Dels genom att alla…
Läs mer

Vad vore världen utan lidande?

Tror du att världen skulle vara lycklig utan lidande? Att vi skulle alla vara lyckliga om det inte fanns något lidande alls? Ofta kan vi ju tro att själva definitionen av lycka är just avsaknad av lidande. Punkt. Som att om lidande inte fanns så skulle vi per definition bara vara lyckliga. Om vi inte…
Läs mer

Kärlekslöst att ingripa eller inte?

Om varför det inte vore kärleksfullt för en allsmäktig Gud fullkomlig i Kärlek att ingripa.  Det handlar dels om hur man är en kärleksfull förälder, som önskar sina barn möjligheten att kunna få lära sig av konsekvenserna från sina egna val, till att vara ansvarsfulla, insiktsfulla och kärleksfulla mot sig själv, andra och sin omgivning,…
Läs mer