Min enkla sanning

Sanningen som jag förstår den.

Om siten som sådan

Varför göra något 
så svårt av något som borde vara så enkelt?

känslan har funnits länge hos mig att vi tenderar att göra saker mer komplicerade och förvirrande än vad dom egentligen behöver vara. Vi glömmer att lyfta blicken till helheten som detaljerna i vår omvärld pekar till och jagar på i vår socialt konstruerade värld, efter saker och ting som egentligen bara betyder något för att vi bestämt oss för det. När det egentligen tycks mig så enkelt.
Det handlar om Kärlek.
Svårare än så är det nog inte i sig. Samtidigt ryms däri oceaner av kunskaper att utforska.
Det är för att dela med mig av mina funderingar på resan mot ökande kunskap och förståelse om Kärlek och omvärld som sidan skapats. Med förhoppningen att det kan vara till hjälp eller inspiration till likasinnade och oliktänkande.
Även för att erbjuda den glädje och frid som infunnit sig för mig med insikten om hur kärleksfullt skapad vår omvärld egentligen är och erbjuda källor och vetenskaplig forskning för läsare att bilda sin egen uppfattning.
Sanningen släpper dig fri.

Min resa mot förståelse

Ju mer jag lär mig, dess bättre förstår jag, vad lite jag vet.


På dessa sidor vill jag dela med mig av hur min förståelse ser ut, där jag befinner mig i mitt sökande efter sanning och mening. Avsikten är att löpande dela med mig varefter, så sidan kommer att uppdateras, expanderas och ändras löpande i takt med resans gång. Som jag ser det har jag hunnit få en viss ökning i förståelse, men har massor av resa framför mig. Genom att dela med mig av hur jag förstår saker och var jag har fått det ifrån, kanske jag inte bara kan vara till hjälp, utan kanske även kan få trevligt sällskap på vägen. Några förväntningar på att du ska tro eller tycka som jag har jag inte, var och en behöver bilda sig en egen uppfattning, men förhoppningen är att det kan vara en inspiration till eftertanke.
Välkommen!

Kärlek

Den rena villkorslösa kärleken som är såsom en gåva helt fri från förbehåll eller reservation. I vilken helheten i sanning alltid är större än dess ingående delar och produktiviteten mot det goda är som störst. Den huvudsakliga aspekt varur skapelsen sannolikt är skapad.

Sanning

Den absoluta sanningen, oavsett vare sig förutfattade meningar, värderingar, fördomar eller fördömanden och oavsett sociala konstruktioner eller hur vi ser på den eller känner om den.

Ödmjukhet

För att komma till ökande insikt och förståelse, intellektuellt såväl som emotionellt, av Kärlek och Sanning men även om universum Gud och om oss själva, behövs en ödmjuk förståelse för att vi har en lång, kanske oändlig, resa mot fulländning och en längtan att uppleva och känna alla våra känslor.

Några delar som ingår

Att tro, är att inte veta!

Olika sektioner som ingår i helheten, där jag skriver om reflektioner, funderingar och slutsatser under min resa i längtan efter ökande förståelse av livet, mening, omvärld, döden och Gud.
Målet är att nå kunskap nog att kunna kalla det Veta istället för Tro.
Naturligtvis får du ha den uppfattning du vill. Det som följer är min egen.
Något jag slutit mig till är att det är dumt att anta att vetenskapen har rätt bara för att man ser att religionen har fel, eller att religionen har rätt om Gud bara för att vetenskapen visar att Gud finns.

Lite om mig och bakgrund

Om mig, vem jag upplever att jag är och lite vad som lett mig dit jag är idag.
Det är väl inget speciellt med mig egentligen, jag är väl som alla andra och samtidigt unik som ingen annan, precis som det är för oss allihop, men det kan kanske vara av intresse vem det är som skrivit på sidan och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Vetenskap

Lite om vad vetenskapen säger om Gud och omvärlden. Lite om vetenskapsfilosofi och vetenskapens förtjänster och begränsningar när det kommer till att närma sig ökande förståelse av sanningen såsom den är.

Religion

Om religion i allmänhet och kristendom i synnerhet. Om begränsningar och skadlighetsrisker i det religiosa synsättet och hur det påverkar möjligheten att närma sig ökande förståelse av sanning. Även om religionens förtjänster, för det finns sådana också. Till och med om hur satanismen är mer kärleksfull än vi tror.

Fler delar

GUD

Att Gud finns är för mig en oavvislig sanning, både ur en vetenskaplig, erfarenhetsmässig, logisk och känslomässig aspekt, men Gud är inte alls som jag trodde. Sannolikt inte som du trodde heller.

LÄS MER

LIVET

Vad är meningen egentligen? Finns det någon och vad skulle den i så fall vara? En fråga som för mig är tätt kopplad till kunskap om omvärlden från vetenskap, erfarenhet och religion, men främst till en längtan att veta istället för tro.

LÄS MER

DÖDEN

Något av det viktigaste i livet är förståelse för döden. Vad är döden och finns det något efter? Vad händer och hur ska vi förstå den? Finns döden överhuvudtaget? Hur fungerar det ihop med reinkarnation, karma, mening och balans?

LÄS MER
BLOGAVDELNINGEN

Inlägg från bloggen

Här kommer blogginlägg med skiftande fokus på olika relavanta delar.

Vad vore Guds optimala sätt att ”rädda” oss?

Tror inte att Gud egentligen vill ”rädda” oss från oss själva. Snarare ge oss möjlighet att lära oss att kunna hantera vår vilja ansvarsfullt så vi kan uppleva lycka. När[…]

Read more

Vad vore världen utan lidande?

Tror du att världen skulle vara lycklig utan lidande? Att vi skulle alla vara lyckliga om det inte fanns något lidande alls? Ofta kan vi ju tro att själva definitionen[…]

Read more

Kärlekslöst att ingripa eller inte?

Om varför det inte vore kärleksfullt för en allsmäktig Gud fullkomlig i Kärlek att ingripa.  Det handlar dels om hur man är en kärleksfull förälder, som önskar sina barn möjligheten[…]

Read more
Kontakta mig

Ta gärna kontakt!

Om du har funderingar, idéer eller förslag till innehållet på den här sidan, eller bara vill ta kontakt för att prata lite i största allmänhet, är du välkommen att höra av dig!