Etikett: synd

Sanningen som jag förstår den.

Kärlekslöst att ingripa eller inte?

Om varför det inte vore kärleksfullt för en allsmäktig Gud fullkomlig i Kärlek att ingripa.  Det handlar dels om hur man är en kärleksfull förälder, som önskar sina barn möjligheten att kunna få lära sig av konsekvenserna från sina egna val, till att vara ansvarsfulla, insiktsfulla och kärleksfulla mot sig själv, andra och sin omgivning,…
Läs mer

Om Harmoni, arter, miljö och konsekvenser.

Vi kan se många exempel omkring oss, på att harmoni mellan omgivning och väsen (djur, människor, växter) som lever i symbios påverkar hälsa och mående. Alla olika arter påverkas i olika omfattning av miljön och i vilken utsträckning det finns harmoni mellan miljö och behov. Vid disharmoni mellan miljön och behov blir det konsekvenser därefter.…
Läs mer